Univerza v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Inštitut za robotiko,
objavljamo

RAZPIS ROBObum 2020


Državno robotsko tekmovanje ROBObum 2020 je ODPOVEDANO zaradi trenutno veljavnih omejitvenih ukrepov in nepredvidljivosti razvoja razmer, povezanih s COVID-19.


Nadaljnji tekst razpisa ni več veljaven!


Državno tekmovanje z mobilnimi roboti za osnovnošolce in srednješolce ROBObum 2020 bo potekalo v torek, 19. maja 2020, v avli objekta G2 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, v naslednjih kategorijah:

A) ROBOsled - tekmovanje s samogradnimi mobilnimi roboti,

B) RoboCupJunior Slovenija Open.

Prijava ekip na državno tekmovanje z izpolnjeno elektronsko prijavnico bo potekala od 15. aprila do 24. aprila 2020.

KATEGORIJA ROBOsled

Tekmovanje samogradnih mobilnih robotov za sledenje črni črti iz sestavljanke SLEDIbot (ali sorodnih sestavljank) organiziramo v naslednjih disciplinah:

  • ROBOsled DIRKAČ,
  • ROBOsled POZNAVALEC.

V disciplini ROBOsled DIRKAČ se ekipe pomerijo v hitrostni vožnji mobilnih robotov po črni črti. V disciplini ROBOsled POZNAVALEC se ekipe pomerijo v poznavanju delovanja in gradnji SLEDIbot-a.

Na državnem tekmovanju ROBOsled veljajo pravila tekmovanja, objavljena na spletni strani https://robobum.um.si.

Na državnem tekmovanju ROBOsled lahko sodelujejo učenci oz. ekipe učencev osnovnih šol, ki so se udeležili regijskega predtekmovanja in so na njem zasedli eno od prvih treh mest. Seznam regijskih predtekmovanj, ki bodo izvedena v šolskem letu 2019/2020, je sestavni del tega razpisa. Iz seznama je razviden tudi kraj in datum izvedbe regijskega predtekmovanja. Na regijsko predtekmovanje se prijavite pri lokalnem organizatorju. Organizator državnega tekmovanja ROBOsled si pridržuje izključno pravico, da po svoji presoji, v okviru zmožnosti izvedbe državnega tekmovanja, povabi na državno tekmovanje več kot tri ekipe z regijskega predtekmovanja. Ekipe osnovnih šol, v okolici katerih ne bo organiziranega regijskega predtekmovanja, lahko pristopijo neposredno na državno tekmovanje.

Tekmovalne ekipe se lahko potegujejo tudi za Glavno nagrado ROBOsled, pri kateri se bodo upoštevali doseženi rezultati iz obeh razpisanih disciplin tekmovanja ROBOsled.

Rok za prijavo na državno tekmovanje ROBOsled je petek, 24. april 2020.

KATEGORIJA RoboCupJunior Slovenija Open

RoboCupJunior je svetovno robotsko tekmovanje za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol v disciplinah:

  • Reševanje Črta,
  • Reševanje Labirint,
  • Reševanje Simulacija (prej Cospace),
  • Nastop (prej Ples) in
  • Nogomet.

Za vse discipline tekmovanja RoboCupJunior veljajo zadnja pravila tekmovanja, objavljena na spletni strani https://robobum.um.si/. Če na spletni strani https://robobum.um.si/ niso objavljena prirejena pravila, veljavna za RoboCupJunior tekmovanje v Sloveniji, tedaj veljajo za državno tekmovanje RoboCupJunior Slovenija aktualna svetovna pravila tekmovanja v tekočem koledarskem letu, ki so objavljena na spletni strani https://junior.robocup.org/.

Na državnem tekmovanju RoboCupJunior za osnovne šole lahko sodelujejo ekipe učencev, ki obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji, do vključno 9. razreda. Za ekipe dijakov srednjih šol pa veljajo določila svetovnega tekmovanja o starosti članov.

Na državnem tekmovanju RoboCupJunior lahko sodelujejo ekipe učencev osnovnih šol ali dijakov srednjih šol, ki so sodelovale na regijskem predtekmovanju in so na njem zasedle eno od prvih treh mest. Seznam regijskih predtekmovanj RoboCupJunior, ki bodo izvedena v šolskem letu 2019/2020, je sestavni del tega razpisa. Iz seznama je razviden tudi kraj in datum izvedbe regijskega predtekmovanja. Na regijsko predtekmovanje se prijavite pri lokalnem organizatorju. Organizator državnega tekmovanja RoboCupJunior si pridržuje izključno pravico, da po svoji presoji, v okviru zmožnosti izvedbe državnega tekmovanja, povabi na državno tekmovanje več kot tri ekipe z regijskega predtekmovanja.

Tekmovanje RoboCupJunior se nadaljuje na evropskem in svetovnem nivoju. Najuspešnejše slovenske ekipe na slovenskem državnem tekmovanju RoboCupJunior v tekočem letu lahko pridobijo pravico do sodelovanja na evropskem ali na svetovnem RoboCupJunior tekmovanju v naslednjem letu v tedaj aktualnih evropskih oz. svetovnih tekmovalnih disciplinah, organiziranih po tedaj aktualnih svetovnih pravilih. Ob prijavi slovenskih ekip na evropsko oz. svetovno tekmovanje RoboCupJunior se bodo upoštevala aktualna pravila tega tekmovanja, ki bodo objavljena na spletni strani: http://www.robocupjunior.eu/ oz. https://junior.robocup.org/.

Rok za prijavo na državno tekmovanje RoboCupJunior za OŠ in SŠ je petek, 24. april 2020.

Koordinatorica organizacijskega odbora ROBObum 2020:
doc. dr. Alenka Hren
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Inštitut za robotiko
Koroška cesta 46, SI-2000 Maribor
E-pošta: alenka.hren(at)um.si
Tel.: 02 220 7332

Vodja Inštituta za robotiko:
izr. prof. dr. Aleš Hace

Organizacijski odbor:
Božo Bratina
Aleš Hace
Darko Hercog
Alenka Hren
Franc Mihalič
Miro Milanovič
Janez Pogorelc
Rok Pučko
Suzana Uran