Univerza v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Inštitut za robotiko,
objavljamo

RAZPIS ROBObum 2024

Državno tekmovanje z mobilnimi roboti za osnovnošolce in srednješolce ROBObum 2024 bo potekalo v torek, 14. maja 2024, v avli objekta G2 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) v Mariboru v kategoriji:

RoboCupJunior Slovenija

Prijava ekip na državno tekmovanje z izpolnjeno elektronsko prijavnico bo potekala od 22. aprila do 26. aprila 2024.

KATEGORIJA RoboCupJunior Slovenija

RoboCupJunior je svetovno robotsko tekmovanje za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol, ki bo na letošnjem državnem prvenstvu izvedno v disciplinah*:

  • Reševanje Črta,
  • Reševanje Labirint,
  • Reševanje Simulacija (Webot-Erebus) in
  • Nogomet.

*Organizatorji državnega robotskega tekmovanja ROBObum 2024 si pridružujejo pravico, da v skladu s smernicami organizatorjev svetovnega in evropskega RCJ tekmovanja in po svoji presoji uveljavljajo pravilo izvedbe tekmovanja v disciplinah z najmanj 5 prijavljenimi ekipami.

Za vse discipline tekmovanja RoboCupJunior veljajo zadnja pravila tekmovanja, objavljena na spletni strani https://robobum.um.si/. Če na spletni strani https://robobum.um.si/ niso objavljena prirejena pravila, veljavna za RoboCupJunior tekmovanje v Sloveniji, tedaj veljajo za državno tekmovanje RoboCupJunior Slovenija aktualna svetovna pravila tekmovanja v tekočem koledarskem letu, ki so objavljena na spletni strani https://junior.robocup.org/

Na državnem tekmovanju RoboCupJunior za osnovne šole lahko sodelujejo ekipe učencev, ki obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji, do vključno 9. razreda. Za ekipe dijakov srednjih šol pa veljajo določila svetovnega tekmovanja o starosti članov.

Na državnem tekmovanju RoboCupJunior lahko sodelujejo ekipe učencev osnovnih šol ali dijakov srednjih šol, ki so sodelovale na regijskem predtekmovanju in so na njem zasedle eno od prvih treh mest. Seznam regijskih predtekmovanj RoboCupJunior, ki bodo izvedena v šolskem letu 2023/2024, je sestavni del tega razpisa. Iz seznama je razviden tudi kraj in datum izvedbe regijskega predtekmovanja. Na regijsko predtekmovanje se prijavite pri lokalnem organizatorju. Organizator državnega tekmovanja RoboCupJunior si pridržuje izključno pravico, da po svoji presoji, v okviru zmožnosti izvedbe državnega tekmovanja, povabi na državno tekmovanje več kot tri ekipe z regijskega predtekmovanja.

Tekmovanje RoboCupJunior se nadaljuje na evropskem in svetovnem nivoju. Najuspešnejše slovenske ekipe na državnem tekmovanju RoboCupJunior v tekočem letu lahko pridobijo pravico do sodelovanja na evropskem ali na svetovnem RoboCupJunior tekmovanju v naslednjem letu v tedaj aktualnih evropskih oz. svetovnih tekmovalnih disciplinah, organiziranih po tedaj aktualnih svetovnih pravilih. Ob prijavi slovenskih ekip na evropsko oz. svetovno tekmovanje RoboCupJunior se bodo upoštevala aktualna pravila tega tekmovanja, ki bodo objavljena na spletni strani: http://www.robocupjunior.eu/ oz. https://junior.robocup.org/

Rok za prijavo na državno tekmovanje RoboCupJunior za OŠ in SŠ je 26. april 2024.

Koordinatorica organizacijskega odbora ROBObum 2024:
doc. dr. Alenka Hren
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Inštitut za robotiko
Koroška cesta 46, SI-2000 Maribor
E-pošta: alenka.hren(at)um.si
Tel.: 02 220 7332

Organizacijski odbor:
Božo Bratina Rok Friš
Aleš Hace
Darko Hercoge
Alenka Hrene
Franc Mihaliče
Mitja Truntiče
Suzana Uran

Vodja Inštituta za robotiko:
izr. prof. dr. Aleš Hace