Predtekmovanja 2017

REGIJA

NAZIV ŠOLE (ORGANIZATOR)

PREDTEKMOVANJE

PODRAVSKA REGIJA

Srednja elektro-računalniška
šola Maribor

Kraj: SERŠ Maribor

Kategorija ROBOsled: 2.3.2017, ob 13:00
Vodja: Miran Waldhütter
Prijava: maja.krajnc@sers.si
Rok za prijavo: 5.1.2017

Kategorija RoboCupJunior Labirint (SŠ),
RoboCupJunior CoSpace (SŠ):
13.4.201, ob 10:00

Vodja: Miran Waldhütter
Prijava: miran.waldhutter@sers.si
Rok za prijavo: 1.4.2017

PODRAVSKA REGIJA

Tehniški šolski center Maribor

Srednja strojna šola

Kraj, datum, ura: TŠČ Maribor (Zolajeva 12),
10.4.2017, ob 13:00
Kategorija: RoboCupJunior Reševanje Črta (SŠ in OŠ)
Vodja: Aleš Smole
Prijava:
ales.smole@guest.arnes.si
Rok za prijavo:
6.4.2017

PODRAVSKA REGIJA

Šolski center Ptuj

Elektro in računalniška šola

Kraj, datum, ura: ŠC Ptuj, prostori MIC (Volkmerjeva c. 19), 13.4.2017, ob 9:00
Kategorija: ROBOsled Dirkač
Vodja: Branko Šešerko
Prijava: branko.seserko@scptuj.si
Rok za prijavo: 10.4.2017

POMURSKA REGIJA

Srednja poklicna in tehniška
šola Murska Sobota

Kraj, datum, ura: Regijski center Murska Sobota
(Šolsko naselje 12), 13.4.2017, ob 13:00
Kategorija:
RoboCupJunior Reševanje Črta (SŠ in OŠ)
Vodja: Benjamin Lipuš
Prijava: http://www.robo-pomurje.si/
Rok za prijavo:

KOROŠKA REGIJA

Šolski center Ravne
na Koroškem

Srednja šola

Kraj, datum, ura: Ravne na Koroškem
(Na gradu 4a), 13.4.2017, ob 10:00
Kategorija: ROBOsled DIRKAČ, RoboCupJunior (OŠ)
Vodja:
Peter Čepin
Prijava: peter.cepin@gmail.com
Rok za prijavo: 31.3.2017

SAVINJSKA REGIJA

Šolski center Celje 

Srednja šola za strojništvo,
mehatroniko in medije

Kraj, datum, ura: SŠSMM (A-30, Laboratorij za
robotiko in 3D tehnologije), 13.4.2017, ob 10:00
Kategorija: ROBOsled, RoboCupJunior Reševanje Črta (OŠ)
Vodja: Matej Veber
Prijava: matej.veber@sc-celje.si
Rok za prijavo: 10.4.2017

SAVINJSKA REGIJA

Šolski center Celje

Gimnazija Lava

Kraj, datum, ura: Gimnazija Lava (prostor B03),
13.4.2017, ob 14:00
Kategorija: RoboCupJunior Reševanje Črta (SŠ)
Vodja:
Tomislav Viher
Prijava: tomi.viher@sc-celje.si
Rok za prijavo: 31.3.2017

SAVINJSKO-ŠALEŠKA

Šolski center Velenje

Elektro in računalniška šola 

Kraj, datum, ura: prostori MIC Velenje, 13.4.2017,
ob 10:00
Kategorija: ROBOsled, RoboCupJunior Reševanje Črta (OŠ)
Vodja: Klemen Hleb
Prijava: http://roboliga.scv.si/
Rok za prijavo: 7.3.2017

ZASAVSKA REGIJA

Srednja tehniška in poklicna
šola Trbovlje

Kraj, datum, ura: STPŠ Trbovlje (Šuštarjeva
kolonija 7a), 13.4.2017, ob 10:00
Kategorija: ROBOsled
Vodja: Ivan Pavlič
Prijava: ivan.pavlic@stps-trbovlje.si,
katja.podbregar@stps-trbovlje.si
Rok za prijavo: 6.4.2017

SPODNJEPOSAVSKA
REGIJA

Šolski center  Krško-Sevnica

Srednja šola Sevnica

Kraj, datum, ura: ŠČ Krško-Sevnica (Cesta
krških žrtev 131), 13.4.2017, ob 9:00
Kategorija: ROBOsled
Vodja: Svetlana Novak
Prijava: svetlana.novak@sc-krsko.si
Rok za prijavo: 6.4.2017

OSREDNJESLOVENSKA
REGIJA

Srednja šola tehniških
strok Šiška

Kraj, datum, ura:
Kategorija:
Vodja:

Prijava:
Rok za prijavo:

OSREDNJESLOVENSKA
REGIJA

Osnovna šola narodnega
heroja Maksa Pečarja

Kraj, datum, ura: OŠ n.h. Maksa Pečarja (LJ, Črnuče,
Črnuška c. 9), 13.4.2017, od 15:00 do 20:00 (prihod in
potrditev prijav od 14:30-15:00)
Kategorija: RoboCupJunior Reševanje Črta (OŠ)
Vodja:
Aleš Drinovec
Prijava: http://url.sio.si/osmp-rcj2017
Rok za prijavo: 5.4.2017

GORENJSKA REGIJA

Šolski center Kranj

Srednja tehniška šola

Kraj, datum, ura: ŠČ Kranj (Kidričeva 55), 13.4.2017,
ob 14:30
Kategorija: ROBOsled
Vodja: Andrej Arh
Prijava: andrej.arh@sckr.si
Rok za prijavo: 6.4.2017

GORENJSKA REGIJA

Osnovna šola Franceta
Prešerna Kranj

Kraj, datum, ura: OŠ Franceta Prešerna Kranj,
13.4.2017, ob 12:00
Kategorija: RoboCupJunior Reševanje Črta (OŠ), RoboCupJunior Nastop (OŠ)
Vodja:  Andrej Koložvari
Prijava: andrej.kolozvari@guest.arnes.si
Rok za prijavo: 6.4.2017

GORIŠKA REGIJA

Šolski center Nova Gorica 

Elektrotehniška in
računalniška šola

Kraj, datum, ura: MIC (Erjavčeva 8a), 20.4.2017, ob 8:00
Kategorija: ROBOsled
Vodja: Robert Peršič
Prijava: robert.persic@scng.si
Rok za prijavo: 19.4.2017 do 12:00

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Šolski center Novo mesto

Srednja elektro šola in
tehniška gimnazija

Kraj, datum, ura: ŠCNM Srednja elektro šola in
tehniška gimnazija, 13.4.2017, ob 8:00
Kategorija: ROBOsled
Vodja:
Mile Božić
Prijava: mile.bozic@guest.arnes.si
Rok za prijavo:
6.4.2017

NOTRANJSKO-KRAŠKA
REGIJA

Šolski center Postojna

Gimnazija Ilirska Bistrica

Kraj, datum, ura: Gimnazija Ilirska Bistrica
(Ulica IV. Armije 1), 20.4.2017, ob 12:00
Kategorija: RoboCupJunior Reševanje Črta (SŠ in OŠ)
Vodja: Klavdij Logar
Prijava: klavdij.logar@scpo.si
Rok za prijavo: 17.4.2017

OBALNO-KRAŠKA REGIJA

GEPŠ Piran

Elektro in pomorska
šola Portorož

Kraj, datum, ura: Elektro in pomorska šola Portorož (Pot pomorščakov 4), 13.4.2017, ob 9:00
Kategorija: ROBOsled, RoboCupJunior Reševanje Črta (SŠ in OŠ)
Vodja: Robert Stegel
Prijava: robert.stegel@guest.arnes.si
Rok za prijavo: 11.4.2017