Univerza v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Inštitut za robotiko,
objavljamo 

RAZPIS ROBObum 2018

 

Državno tekmovanje z mobilnimi roboti ROBObum 2018 za osnovnošolce in srednješolce bo potekalo v torek, 15. maja 2018, v avli objekta G2 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, v naslednjih kategorijah:

A) ROBOsled - tekmovanje s samogradnimi mobilnimi roboti,
B) RoboCupJunior Slovenija Open.

Prijava ekip na državno tekmovanje z izpolnjeno prijavnico bo potekala od 13. aprila do 20. aprila 2018.


KATEGORIJA ROBOsled

Tekmovanje samogradnih mobilnih robotov za sledenje črni črti iz sestavljanke SLEDIbot (ali sorodnih sestavljank) organiziramo v naslednjih disciplinah:

  • ROBOsled DIRKAČ,

  • ROBOsled POZNAVALEC.

V disciplini ROBOsled DIRKAČ se ekipe pomerijo v hitrostni vožnji mobilnih robotov po črni črti. V disciplini ROBOsled POZNAVALEC se ekipe pomerijo v poznavanju delovanja in gradnji mobilnega robota kot je SLEDIbot.

Na državnem tekmovanju ROBOsled veljajo pravila tekmovanja, objavljena na spletni strani https://robobum.um.si. Na državnem tekmovanju ROBOsled lahko sodelujejo učenci oz. ekipe učencev osnovnih šol, ki so se udeležili regijskega predtekmovanja in so na njem zasedli eno od prvih treh mest. Seznam regijskih predtekmovanj, ki bodo izvedena v drugi polovici šolskega leta 2017-2018, je sestavni del tega razpisa. Iz seznama je razviden tudi kraj in datum izvedbe regijskega predtekmovanja. Na regijsko predtekmovanje se prijavite pri lokalnem organizatorju. Ekipe osnovnih šol v tisti regiji, kjer ne bo organiziranega regijskega predtekmovanja, lahko v dogovoru z organizatorjem pristopijo neposredno na državno tekmovanje.

Tekmovalne ekipe se lahko potegujejo tudi za Glavno nagrado ROBOsled, pri kateri se bodo upoštevali doseženi rezultati iz obeh razpisanih disciplin tekmovanja ROBOsled.

Rok za prijavo na državno tekmovanje ROBOsled je petek, 20. april 2018.


KATEGORIJA RoboCupJunior Slovenija Open   

RoboCupJunior je svetovno robotsko tekmovanje za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol v disciplinah:

  • Reševanje Črta,

  • Reševanje Labirint,

  • Reševanje Simulacija (prej CoSpace),

  • Nastop (prej Ples) in

  • Nogomet.

Za vse discipline tekmovanja RoboCupJunior veljajo zadnja pravila tekmovanja, objavljena na spletni strani https://robobum.um.si/. Če na spletni strani https://robobum.um.si/ niso objavljena prirejena pravila, veljavna za RoboCupJunior tekmovanje v Sloveniji, tedaj veljajo za državno tekmovanje RoboCupJunior Slovenija aktualna svetovna pravila tekmovanja v tekočem koledarskem letu, ki so objavljena na spletni strani http://rcj.robocup.org/.

Na državnem tekmovanju RoboCupJunior za osnovne šole lahko sodelujejo ekipe učencev, ki obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji, do vključno 9. razreda. Za ekipe dijakov srednjih šol pa veljajo določila svetovnega tekmovanja o starosti članov. Prav tako veljajo določila svetovnega tekmovanja glede velikosti ekip.

Na državnem tekmovanju RoboCupJunior lahko sodelujejo ekipe učencev osnovnih šol ali dijakov srednjih šol, ki so sodelovale na regijskem predtekmovanju in so na njem zasedle eno od prvih treh mest. Seznam regijskih predtekmovanj RoboCupJunior, ki bodo izvedena v drugi polovici šolskega leta 2017-2018, je sestavni del tega razpisa. Iz seznama je razviden tudi kraj in datum izvedbe regijskega predtekmovanja. Na regijsko predtekmovanje se prijavite pri lokalnem organizatorju. Organizator državnega tekmovanja RoboCupJunior si pridržuje izključno pravico, da po svoji presoji, v okviru zmožnosti izvedbe državnega tekmovanja, povabi na državno tekmovanje več kot tri ekipe z regijskega predtekmovanja.

Tekmovanje RoboCupJunior se nadaljuje tudi na svetovnem nivoju. Najuspešnejše slovenske ekipe na slovenskem državnem tekmovanju RoboCupJunior v tekočem letu lahko pridobijo pravico do sodelovanja na svetovnem RoboCupJunior tekmovanju v naslednjem letu v tedaj aktualnih svetovnih tekmovalnih disciplinah organiziranih po tedaj aktualnih svetovnih pravilih. Ob prijavi slovenskih ekip na svetovno tekmovanje RoboCupJunior se bodo upoštevala aktualna pravila istega tekmovanja, ki bodo objavljena na spletni strani: http://rcj.robocup.org/.

Rok za prijavo na državno tekmovanje RoboCupJunior za OŠ in SŠ je petek20. april 2018.

Maribor, 16.8.2017


Koordinator organizacijskega odbora ROBObum 2018: 
izr. prof. dr. Aleš Hace 
Univerza v Mariboru 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
Inštitut za robotiko 
Koroška cesta 46, SI-2000 Maribor 
E-pošta: ales.hace(at)um.si 
Tel.: 02 220 7301

Vodja Inštituta za robotiko: 
prof. dr. Miro Milanovič

Organizacijski odbor: 
Aleš Hace
Alenka Hren
Rok Pučko
Darko Hercog
Franc Mihalič
Božo Bratina
Suzana Uran
Janez Pogorelc
Miro Milanovič