Prijava

PRIJAVA EKIP JE ZAKLJUČENA!

Prijava ekip na državno tekmovanje z izpolnjeno prijavnico bo potekala  od 13. aprila do 20. aprila 2018.

- Prijavnica RoboCupJunior 2018

- Prijavnica Robosled 2018


OPOMBA

Prijavnica je pripravljena kot Microsoft Word obrazec. Izpolnite jo lahko v programu Microsoft Word, od verzije 2007 dalje. Obrazec prijavnice vsebuje makre za formalno preverjanje, če je prijavnica v celoti izpolnjena. Zato morate ob odpiranju obrazca s programom Microsoft Word omogočiti makro ukaze*! Preverjanje vnesenih podatkov v prijavnici se izvede, ko potrdite, da je prijavnica v celoti in pravilno izpolnjena.

Z letošnjim letom sprejem Word dokumentov z makri na poštnem strežniku um.si ni več dovoljen. Zato je izpolnjevanje obrazcev nekoliko spremenjeno - prijavnico oddate v obliki brez makrov .docx. Postopek izpolnjevanja:

- Predlogo prijavnice z makri (.dotm) prenesite v svojo mapo z dokumenti.

- Desni klik na ikono predloge in nato izbira »Novo« odpre nov dokument po dani predlogi**.

- Izpolnjeno prijavnico shranite kot Word dokument .docx (!):

  • »ROBObum2018_ROBOsled_Mentor_Ekipa.docx« za tekmovanje ROBOsled, oziroma
  • »ROBObum2018_RCJ_Mentor_Ekipa.docx« za tekmovanje RoboCupJunior.

Izpolnjeno prijavnico kot prilogo pošljite po e-pošti na naslov robobum.feri@um.si najkasneje do 20. aprila 2018. Natisnjeno in podpisano prvo stran iste prijavnice pa prinesete s seboj na tekmovanje in jo oddate ob registraciji na tekmovanju. Prijavnico morate oddati za vsako ekipo posebej. S svojim podpisom na natisnjeni prijavnici jamčite za istovetnost podatkov s predhodno poslano prijavnico v elektronski obliki.

* Program Word omogoča tudi nastavitev, pri kateri brez vprašanja onemogoči makre. V tem primeru morate to nastavitev spremeniti. V meniju: Wordove možnosti, Središče zaupanja, Nastavitve središča zaupanja in Nastavitev makrov izberete možnost Onemogoči vse makre z obvestilom. Uradno stran z navodili  za Omogočanje in onemogočanje makrov v Officeovih dokumentih najdete tukaj.

** Nekatere verzije programa Word ne omogočajo izbire "nov dokument po dani predlogi". V takem primeru odprite predlogo, dokument shranite kot Word dokument brez makrov (.docx) in prijavnico izpolnite.