Prijava


PRIJAVA EKIP JE ZAKLJUČENA!


Prijava ekip na državno tekmovanje z izpolnjeno prijavnico bo potekala od 14. aprila do 21. aprila 2017.


- Prijavnica RoboCupJunior 2017

- Prijavnica Robosled 2017


OPOMBA

Prijavnica je pripravljena kot Microsoft Word obrazec. Izpolnite jo lahko v programu Microsoft Word, od verzije 2007 dalje. Obrazec prijavnice vsebuje makro ukaze za formalno preverjanje, če je prijavnica v celoti izpolnjena. Zato morate ob odpiranju obrazca s programom Microsoft Word omogočiti makro ukaze*! Preverjanje vnesenih podatkov v prijavnici se izvede, ko potrdite, da je prijavnica v celoti in pravilno izpolnjena. Izpolnjeno prijavnico shranite v formatu Word dokument z omogočenimi makri, pri čemer mora imeti datoteka končnico .docm.

Pravilno izpolnjeno prijavnico pošljite na e-naslov robobum.feri@um.si najkasneje do 21. aprila 2017!

*Program Word omogoča tudi nastavitev, pri kateri brez vprašanja onemogoči makro ukaze. V tem primeru morate to nastavitev spremeniti. V meniju: Wordove možnosti, Središče zaupanja, Nastavitve središča zaupanja in Nastavitev makrov izberete možnost Onemogoči vse makre z obvestilom. Uradno stran z navodili  za Omogočanje in onemogočanje makrov v Officeovih dokumentih najdete tukaj.